Park de Stadshoeve wil dé ontmoetingsplek worden waar bewoners uit Stadshagen en omgeving van alle leeftijden, elkaar kunnen ontmoeten. Een omgeving waarin kinderen vrijuit kunnen spelen en leren van alles dat bloeit en ons (altijd weer) boeit. Een plek waar kinderen dieren kunnen knuffelen en waar een wandeling gemaakt kan worden door drie belevenistuinen. Waar men gezellig samen wat kan drinken op het ruime terras van Bistro de Stadshoeve.

De drie pijlers van het park zijn de avontuurlijke natuurspeeltuin, de leuke kinderboerderij, en de drie leerzame belevenistuinen. Gezamenlijk zijn ze het fundament voor het te ontwikkelen concept: 'Ontmoeten, verbinden en educatie'.

Aan de Oude Wetering, in het hart van Stadshagen, kunnen jong en oud volop leren en genieten!

Ligging van onze groene ontmoetingsplek

Park de Stadshoeve ligt in het groene hart van de Zwolse wijk Stadshagen. In de loop der jaren zijn er vele wijkdelen verrezen langs de wateren in het voormalige weilandgebied. Park de Stadshoeve ligt precies op de ‘groene ader’ van het stedelijk gebied en hiermee biedt het de omwonende wijkbewoners veel ruimtelijk groen.

Het park ligt vlak naast het winkelcentrum van Stadshagen waardoor er makkelijk tussen het park en het winkelcentrum heen en weer gelopen kan worden. Even, na het winkelen, de ontspanning van de ruimte en het groen opzoeken dus.

Duurzaamheid staat voorop

Park de Stadshoeve houdt rekening met het zo duurzaam en groen mogelijk bouwen. Voor alle opgeleverde ruimtes van onze ontmoetingsplek zijn uitsluitend duurzame materialen gebruikt. Door het investeren in een groen dak, zonnepanelen en de opslag van zonne-energie hoeft het park geen gebruik te maken van fossiele brandstoffen als gas. Wij verwarmen en verlichten onze gebouwen dus met de gratis energie van de zon. We denken zo aan ons milieu en aan de nieuwe wereldbewoners van de toekomst.

Visie

Stichting De Stadshoeve rolt een totaalconcept uit zonder winstoogmerk. Om dit mogelijk te maken zijn er drie pijlers, qua activiteiten:  Avontuurlijk spelen, Dieren en Tuinen. 

De activiteiten zijn de verbindende elementen die elkaar onderling versterken. Ze zijn van belang voor het behalen van de doelstelling ontmoeten en educatie. Wanneer we kijken naar de opbouw van de exploitatie van Park de Stadshoeve zullen bepaalde activiteiten geld kosten en andere zullen geld opbrengen.

Uitgangspunt in de exploitatie is dat de activiteiten kostenneutraal plaatsvinden. Overschotten zullen aangewend worden voor activiteiten die geld kosten. Voorts zullen wij aanvullende fondsen werven om resterende tekorten aan te vullen.

Uniek concept

We hebben verschillende werkgroepen waarbinnen vrijwilligers werkzaam zijn. Op basis van maatschappelijk betrokken zijn, als onbetaalde vrijwilliger. Deze vrijwilligers hebben totaal verschillende achtergronden. Het zijn veelal jonge mensen die werkzaam zijn geweest in het bedrijfsleven of nog werkzaam zijn. Daarnaast creëren we posities voor: ww-ers, bijstandsgerechtigden, mensen met een rugzakje, mensen die een afstand tot de maatschappij, een psychische of lichamelijke beperking hebben of mensen met een uitkering. Het is een zeer intensief, maar een erg zinvol initiatief. Verbindend bezig zijn is de rode draad van dit plan. We willen mensen laten groeien in, wat we noemen, de kraamkamer ‘De Stadshoeve’.

We zijn in 2015 gestart vanuit de bezuinigingen zoals die heden ten dage aan de orde zijn bij de overheid. De reden om dit project, als burgerparticipatieproject, vorm te geven en uit te voeren. Waarbij we ons continu de vraag stellen: “Waar gaan we het geld mee verdienen?” Onze ervaring is dat de overheid zich herpositioneert en zoekt naar de manier waarop zij in een onzekere, snelle netwerksamenleving kan en moet opereren. De maakbare samenleving is uit en ook de regisserende overheid is suspect. We ervaren dat de overheid(lees gemeente) de faciliterende rol invult. Echter, een anticiperende overheid kan en moet meer dan faciliteren. Hebben we het over de economie van de toekomst, dan maken bedrijven en personen keuzes over de waarden die zij belangrijk vinden. De overheid kan zeker het gesprek daarover faciliteren en mensen bij elkaar brengen, maar zal ook bij belangentegenstellingen knopen moeten doorhakken. Het gaat dan om een visie over welke waarden en doelen wij als maatschappij als geheel het belangrijkst vinden, en hoe we daarop willen sturen. De overheid heeft de mogelijkheid om het speelveld te beïnvloeden door traditionele instrumenten als regelgeving, subsidies en communicatie en ook relatief nieuwe instrumenten als netwerksturing. Bijvoorbeeld in ons project ‘de Stadshoeve’ heeft de overheid maatschappelijke meerwaarde geschapen door te investeren.

We zijn overtuigd van de netwerksamenleving die een geheel andere manier van organiseren met zich meebrengt. De overheid verandert, mensen en organisaties zullen hun netwerken vaker zelf en anders gaan organiseren. Mensen en bedrijven willen dat hun werk van betekenis is voor henzelf, de medemens en de maatschappij.

We zijn in sterke mate afhankelijk van de lokale economie, waar lokale waardeketens worden gesloten, die ineens groter worden door een ‘zwaan kleef aan effect’ waarbij mensen elkaar injecteren met kennis, ervaringen en enthousiasme.  

Manieren om te anticiperen op de toekomst: Veerkracht, adaptiviteit en pro-activiteit

Adaptatie betekent: hoe zorgen we ervoor dat de stichting De Stadshoeve, adequaat reageert op een verandering in de omstandigheden? Leren staat centraal bij het adaptatievermogen. We moeten jongeren, maar ook volwassenen en ouderen, zo opleiden dat zij tegen schokken op de arbeidsmarkt bestand zijn.

Er liggen twee uitdagingen. De eerste is procesmatig: hoe kunnen we zorgen dat deze netwerken verder in de haarvaten van de wijk Stadshagen doordringen? Het Adaptatievermogen betekent niet alleen dat mensen zich naar de arbeidsmarkt moeten richten. Het betekent ook andersom dat de arbeidsmarkt zich naar de mensen moet richten.

De visie liggend onder het exploitatieplan 2018-2020 is er een van transitie: van een gesubsidieerde instelling moet de stichting steeds meer zelfvoorzienend worden in de periode van 2018 – 2027.

Wil je ons steunen?

Geef eenmalig

 euro
Hou me op de hoogte van de activiteiten

Word onze vriend

Ons park wordt in stand gehouden door wijkbewoners van Stadshagen en andere betrokken Zwollenaren met een groot maatschappelijk hart. Word onze vriend, dan wordt Park de Stadshoeve ook een beetje van jou!

Meer informatie

Word vrijwilliger

Stichting de Stadshoeve bestaat uit een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Kom jij een van onze werkgroepen versterken? Dan bouw je samen met een gezellige club mensen verder aan onze droom. 

Vacatures

Word sponsor

We bieden bedrijven en organisaties een interessant sponsorpakket.

© Park de Stadshoeve - 2021 | Illustraties : jannekeinbeeld.nl en Mart Gombert | Website door: Inxpact | privacy & cookie verklaring